Profesní průkazy pro řidiče z povolání

 

Dne 1.4.2008 vstoupil v platnost zákon 374/2008 Sb., kterým se upravují podmínky pro získání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel, určených pro nákladní nebo osobní přepravu. Tento zákon ukládá řidičům motorových vozidel, k jejichž řízení je potřeba řidičského oprávnění C1, C, D1 a D, povinnost být držiteli průkazu odborné způsobilosti. Tento zákon uvádí do praxe ustanovení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2003/59/ES. Zdokonalování odborné způsobilosti řidičů je povinen se účastnit řidič, který

  1. je občanem členského státu Evropské unie a má na území České republiky trvalý pobyt
  2. je občanem členského státu Evropské unie a má na území České republiky přechodný pobyt, který trvá alespoň 185 dnů v kalendářním roce
  3. je občanem jiného než členského státu Evropské unie a vykonává závislou práci pro zaměstnavatele usazeného na území České republiky nebo na území České republiky  podniká

Řidičům, kteří získali řidičské oprávnění maximálně do šesti měsíců před účinností zákona (tj. před 1. dubnem 2008 ), nebo získají řidičské oprávnění pro skupiny D1 a D do 10. září 2008, pro skupiny C1 a C do 10. září 2009 a nejsou  držiteli průkazu profesní způsobilosti, vydá obec s rozšířenou působností na základě žádosti osvědčení o profesní způsobilosti řidičů podle dřívější právní úpravy ( zákon 247/2000Sb ).


Ostatní řidiči, kteří chtějí řídit vozidlo k jehož řízení je třeba být držitel řidičského oprávnění skupiny C1,C,D1 a D se musí zúčastnit vstupního školení, v rozsahu 140 hodin respektive 280 hodin v rozšířeném rozsahu. Vstupní školení se provádí formou výuky a výcviku a je zakončeno zkouškou z profesní způsobilosti řidiče. Výcvik a výuku může podle zákona provádět pouze akreditovaná organizace, která je zárukou pro naplnění ustanovení zákona.


Pro řidiče, kteří již jsou držiteli průkazu profesní způsobilosti, zákon ukládá povinnost účastnit se každý rok pravidelného školení, v rozsahu sedmi hodin. O absolvování pravidelného školení získá řidič potvrzení vydané akreditovanou organizací.